sl.ewsum.info
Informacije

Zunanja rastlina hortenzije v zaprtih prostorih

Zunanja rastlina hortenzije v zaprtih prostorih


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Notranja rastlina hortenzije zunaj

obstoječa stavba. Velik obrat bi veljal za novo strukturo pod

trenutno zoniranje.

Zavarovanje odgovornosti morda ni potrebno

če naj bo načrt zgrajen v desetih letih po

gradbeno dovoljenje. Če želite izvedeti, ali je uporaba v skladu z odlokom, prosimo

kontaktirajte člana oddelka za načrtovanje, 763-641-7031.

3.4.1.1.3.6.1.10.3.5.1

Pogojna uporaba

Velikost

nestanovanjski objekt (brez mehanske ali druge opreme) ne

biti večji od zahtevanega za število oseb, ki jim bo služil.

Število oseb, ki jih objekt oskrbuje, se določi v posebni rabi

priloga za objekt. Takšna uporaba ni dovoljena v nobenem

razvoj, ki je namenjen izpolnjevanju zahtev iz oddelka 4.5 tega

odlok.

Za vsako stanovanje število oskrbovanih oseb ne sme presegati števila

spalnice, za katere je struktura zasnovana.

3.4.1.1.3.6.1.10.3.6

Aplikacija za posebne izjeme

Vlogo za pogojno uporabo ali posebno izjemo se vloži na

komisija za načrtovanje na obrazcu, ki ga odobri mesto, ali na obrazcu, ki ga priskrbi

oddelek za načrtovanje. Vloga se odda v načrtovanje

komisija v tridesetih dneh od izdaje gradbenega dovoljenja ali gradbenega dovoljenja.

3.4.1.1.3.6.1.10.3.7

Prijava na mesto

Prosilec mora mestu predložiti kopijo vloge za urejanje območja

pisanje.

3.4.1.1.3.6.1.10.4

Splošni pogoji

3.4.1.1.3.6.1.10.4.1

Standardi ravni hrupa

Kadar bo predlagana uporaba vključevala hrup, ki ga je mogoče izmeriti in dokazati

biti moteč za okoliško sosesko, mora prosilec dokazati

načrtovalski komisiji, z načrtom in pisnim poročilom, da bo tak hrup

ohraniti na minimalnih ravneh, določenih z odlokom o coniranju. Nobena operacija ne bo

je dovoljeno, da je raven hrupa višja od določenih

odlok o območjih.

3.4.1.1.3.6.1.10.4.2

Ravnanje s trdnimi odpadki

Komisija za načrtovanje zahteva tudi pred odobritvijo, da se

predlagani načrt ravnanja s trdnimi odpadki dokazuje, da bo

• Poskrbeti za

gradnja objektov, namenjenih zmanjševanju škode za okolje in

predstavljajo minimalno, nesporno nevarnost za sosednje lastnosti,

• Poskrbeti za

uporabo sprejemljive opreme za odstranjevanje odpadkov, ki bo zmanjšala, in če

potrebno bo zagotovilo, da v nobenem ne bo prisoten noben nevaren material

odpadki kadar koli, preden so odpeljani ali zakopani,

3.4.1.1.3.6.1.10.4.3

Odtok meteorne vode

Vlagatelj komisiji za načrtovanje dokaže, da je operacija

ne bo ustvarilo odtoka meteorne vode

• Presegajo

zmogljivost meteornega odvodnega sistema, oz

• Ki ne bo

povzročijo nevarno stanje za okoliške posesti.

3.4.1.1.3.6.1.10.4.4

Zadržano čiščenje/odstranjevanje odplak

Vlagatelj komisiji za načrtovanje dokaže, da:

• Bo

ne sme biti odvajanja odplak in drugih tekočih odpadkov iz katerega koli dela objekta

v sistem nevihtne kanalizacije ali v katero koli vodno telo, razen če je tak izpust

iz čistilne naprave, ki jo je odobrila agencija za okolje, ali iz kanalizacije

čistilna naprava ali čistilna naprava zaprtega sistema,

• Nevihta

drenažni sistem bo zgrajen v skladu s 121. poglavjem »Neurje

Odtoki in sistemi za odvodnjavanje neviht."

3.4.1.1.3.6.1.10.4.5

Preprečevanje požarov in eksplozij

Vlagatelj načrtovalski komisiji dokaže, da je predlagano

delovanje:

• Vsebuje

eksplozivi, vnetljive in/ali druge hlapne snovi, in

• Ima ustrezno

sistemi za gašenje požara, preprečevanje požarov in požarno zaščito, vključno z, vendar

ni omejeno na brizgalne in avtomatske sisteme za gašenje požara.

3.4.1.1.3.6.1.10.4.6

Javna odgovornost

Vlagatelj načrtovalski komisiji izkaže, da je ustrezen

zavarovanje je v veljavi za kritje odgovornosti za poškodbe, vključno s premoženjsko škodo,

osebam in škodi osebam ali premoženju.

3.4.1.1.3.6.1.10.4.7

Načrti in specifikacije

Vlagatelj predloži načrtovalski komisiji potrjen predhodni predlog

načrti in specifikacije, ki:

• Vključi

objekt, vključno s prostorom za vsako predlagano posebno rabo, ki mora

meri največ dvesto kvadratnih metrov,

• Pokažite

lokacijo objekta, kot je opisano v načrtu lokacije,

• Pokažite

zadostna količina zemljišča za predvideno rabo,

• Pokažite

da bo objekt ograjen z neprekinjenim gradbenim ovojom,

vključno s stenami, okni in vrati ter strešnimi kritinami,

• Pokažite

gradnja objekta in odnos do sosednjih objektov,

in

• Pokažite

da bo kakršen koli odtok ali kanalizacijski sistem primeren za predlagano

objekt.

3.4.1.1.3.6.1.10.4.8

Urejanje krajine

Vlagatelj načrtovalski komisiji izkaže, da je ustrezen

na lokaciji bo poskrbljeno za urejanje okolice.

3.4.1.1.3.6.1.10.4.9

Dodatne zahteve za parkiranje

3.4.1.1.3.6.1.10.4.9.1

Vlagatelj zagotovi parkirne prostore


Poglej si posnetek: Različne sorte hortenzij


Komentarji:

 1. Arndt

  smola

 2. Boyd

  What a phrase ... super, brilliant idea

 3. Jarin

  Strange how that

 4. Jazzmyn

  Tema ni v celoti razkrita, je pa ideja zanimiva. Šla sem na google.Napišite sporočilo